očkování koček

U koček je velmi velká variabilita, co se týče stylu života. Některé kočičky jsou typicky venkovní, do domu téměř nechodí, velmi často přijdou do kontaktu s jinými kočkami a tím i infekcemi, zejména pokud nejsou kastrované. V tomto případě dochází mezi kočkami a zejména kocoury i k potyčkám, což přináší další rizika infekce. Tyto kočky si často i samy vyhledávají potravu, nejsou na svých majitelích výrazně závislé.  Další skupinu koček tvoří kočky tzv. polovenkovní, žijí s majiteli v domě nebo v bytě, ale mají volný přístup ven, pro krmení si téměř zásadně chodí domů, mohou lovit myši, ale málokdy je žerou. Často chodí ven jen na noc a pak celý den prospí doma. Tyto kočky se již méně stýkají s jinými kočkami, často z toho důvodu, že jsou většinou kastrované (jak kocouři, tak kočky) a jsou na svých majitelích trochu více závislé. Riziko infekcí je u nich nižší než u typicky venkovních koček, ale přesto relativně vysoké. Mohli bychom zde zařadit i skupinu koček chovných chovaných výhradně ve voliérách, případně ve voliérách s přístupem do domu. Tyto kočky se netoulají, nemají možnost bližšího styku s cizími kočkami a jsou krmeny pouze majitelem. Riziko infekcí je ještě nižší. Poslední skupinu koček tvoří kočky tzv. indoorové, to znamená, kočky žijící trvale v domě nebo v bytě. Tuto skupinu by jsme mohli ještě rozdělit do dvou podskupin – kočky žijící trvale v bytě s přístupem na zasíťovaný balkon, terasu nebo k otevřenému oknu a kočky bez jakéhokoli přístupu ven. Tyto kočičky nemají šanci se setkat s cizími kočkami, proto i riziko infekcí je velmi nízké, u koček z poslední skupiny téměř nulové.

V naší ordinaci se řídíme intenzivně způsobem života kočiček a dle toho vytváříme téměř individuální vakcinační schémata. Registrace vakcín proti běžným kočičím infekcím ještě není prodloužena, vše ale záleží na domluvě s majitelem.

Vakcinace koťat:

Koťata se poprvé očkují kolem 9. týdne věku. Jejich vývoj je jiný než u štěňat, proto se vakcinace v dřívějším věku nedoporučuje. Koťata by měla být předávána novým majitelům až po 12. týdnu věku, je to důležité z hlediska jak zdravotního, tak sociálního, kotě dříve odejmuté od matky může mít problémy s chováním i se zdravím.

První očkování se provádí proti kočičí panleukopenii, což je smrtelně nebezpečné kočičí onemocnění způsobované parvovirem, podobně jako u psů. Dále obsahuje kombinovaná vakcína vakcínu proti tzv. komplexu kočičí rýmy. Tato je způsobována řadou infektů – jak virových ( zejména herpesvirus, calicivirus atd., tak bakteriálních (pasterella, bordetella atd.) a chlamydií. Vakcinace proti komplexu kočičí rýmy nemá zcela ochranný charakter, nedokáže zcela zabránit infekci. Ale díky vakcinaci probíhají případné infekce v mnohem mírnější formě a bez tak těžkých následků. Zejména infekce herpesvirem je doživotní, nelze se jí zbavit, ale vakcinací lze zmírnit příznaky vracejícího se onemocnění. Následky neléčené rýmy mohou být velmi vážné až fatální. Mohou vést k úhynu koťat, anebo k vředovým onemocněním rohovky očí vedoucí až k prasknutí rohovky, případně k deformacím struktur v dutině nosní s následnými celoživotními potížmi s dýcháním, případně k těžkým opakujícím se zánětům dásní a vypadávání zubů. Vakcína proti chlamydióze není ve všech kombinovaných vakcínách, je to vakcína volitelná, ochranný účinek je zhruba 60%. Její význam spatřujeme spíše v prevenci nákazy člověka. Použití je diskutabilní a odborníci se v názorech velmi liší.

Revakcinace koťat se tedy provádí za 3-5 týdnů po prvním očkování.

Další revakcinace by měla být u všech koček po roce od posledního očkování.

Následné revakcinace se již doporučují práve v závislosti na životním stylu kočky. Imunita po vakcinaci proti panleukopenii trvá 3 roky, po vakcinaci proti komplexu kočičí rýmy 1 rok.

U koček venkovních – doporučujeme revakcinace touto kombinovanou vakcínou po roce celoživotně.

U koček polovenkovních a chovných ve voliérách – doporučujeme revakcinace po roce, celoživotně.

U koček indoorových s přístupem na balkon, terasu nebo otevřené okno – doporučujeme následné revakcinace po 3 letech.

U koček indoorových bez přístupu ven není další revakcinace nutná, případně doporučujeme revakcinaci zhruba po 5 letech.

Vakcinace proti vzteklině – je doporučováno vakcinovat koťata mezi 3. a 6. měsícem věku proti vzteklině.

Revakcinace by měla být provedena za rok. Další revakcinace po 1-3 letech v závislosti na registraci vakcíny. U koček indoorových doporučujeme po 3 letech, u koček indoorových bez jakéhokoli přístupu ven po 5 letech. U koček starších 9 let vakcinaci proti vzteklině nedoporučujeme kvůli zvýšenému riziku vzniku postvakcinačního sarkomu (zhoubné rakovinové bujení).

Vakcinace proti virové leukémii koček (FeLV)–volitelnou vakcinaci proti této velmi nebezpečné nemoci lze doporučit u všech koček pohybujících se venku a samozřejmě u koček chovných. Lze očkovat již koťata ve stejném schématu, jako je doporučeno u běžné kombinované vakcíny. Kočky by měly být před vakcinací vyšetřeny na přítomnost protilátek proti FeLV a vakcinovány pouze v případě negativního nálezu. Další revakcinace jsou po roce. U koček starších 8.-9.let vakcinaci proti FeLV nedoporučujeme z důvodu zvýšeného rizika vzniku postvakcinačního sarkomu. Dospělým kočkám nad 5 let věku již tak vysoké riziko nákazy nehrozí, jsou vůči infekci odolné. Je velmi důležitý výběr vakcíny, jelikož účinnost jednotlivých vakcín i dráždivost po aplikaci se velmi liší.

Vakcinace proti infekční peritonitidě koček (FIP) – vakcinaci proti této smrtelně nebezpečné a bohužel neléčitelné nemoci vzhledem k patofyziologii a vlastnostem původce (Coronavirus) nedoporučujeme. Nedoporučujeme ani preventivní vyšetřování koček rychlými testy, které jsou dle našeho názoru velmi nespolehlivé.

Z dalších volitelných vakcín by bylo možné vzpomenout vakcinaci proti kožní dermafytóze.

Používá se v chovech s větším počtem koček, kde je problém s tímto onemocněním anebo přímo léčebně. Její použití je taktéž diskutabilní, tato vakcína může způsobit skryté přenašečství plísňového onemocnění. Používáme v závislosti na konkrétním případu.

Přehledná tabulka – vakcinace koček

 

  Panleukopenie Komplex kočičí rýmy Chlamydióza Vzteklina FeLV
9.týden X X X??   X
12.-14.týden X X X?? X X
Rok a 3 měsíce X X X?? X X
Po roce Venkovní, polovenkovní Venkovní, polovenk., chovné Venkovní, polovenk., chovné chovné Venkovní, polovenk, chovné
Po 3 letech Indoor  - balkon, okno Indoor-balkon, okno Indoor – balkon, okno Venkovní, polovenkovní, indoor-balkon, okno??  
Po 5 letec indoor Indoor indoor Indoor??  

Upozorňujeme, že výrobci vakcín se zatím zcela doporučením WSAVA nepřizpůsobili a délka registrace se neshoduje s intervalem revakcinací u koček. Toto schéma je doporučováno, ale výrobce vakcín ho negarantuje z administrativních důvodů.