VRČÍ NA VÁS PES, UKAZUJE ZUBY, NEBO UŽ DOKONCE KOUSNUL??

Situaci je třeba řešit IHNED. Jinak se pes naučí takto řešit pro něj nepříjemné situace a toto nežádoucí chování si zafixuje.
Agresivní chování vůči majiteli a členům rodiny, ve které pes žije, je bohužel poměrně častým problémem. Neřeší-li se včas, stupňuje se a může vést k vážným zraněním lidí, k narušení pozitivního vztahu ke psu a k rozhodnutí psa utratit nebo mu najít nový domov. Při řešení problému je nejdůležitější vyhnout se dalším konfliktům, to znamená předem pokud možno vyloučit všechny situace, ve kterých obvykle pes reaguje agresivně. Jde jednak o ochranu zdraví majitele a dalších zúčastněných lidí, ale i o to, aby pes dále nezískával zkušenosti, které by ho v jeho chování utvrdily. Druhým důležitým doporučením je zastavení trestů ze strany majitele – všechny tresty člověka vůči psovi představují v sociálním kontextu agresi. Agrese majitele vyvolává novou protiagresi psa.  Kritickou situaci lze mnohdy zvládnout pomocí povelů, proto je důležité, aby pes znal jejich význam a v nekonfliktních situacích je ochotně a radostně respektoval. Adekvátní reakcí člověka na nátlakové chování psa je demonstrativní ignorování odvrácením pohledu a otočením těla o 90 o. To je gesto, kterému pes rozumí: „Jsi pro mne příliš bezvýznamný, než abych se tvou agresí nechal rozčílit.“1Majitel by si měl pomalu začít osvojovat atributy nejvýše postaveného jedince a dát tím psovi jasně na srozuměnou, jaké je jeho sociální zařazení. ¨

Výběr štěněte

Správným výběrem štěněte a jeho výchovou můžeme většině poruch chování předejít, je to mnohem lepší než již vzniklé poruchy odstraňovat.
Je velmi důležité vybírat nového kamaráda především podle vašich rodinných časových a pohybových i prostorových možností, nejenom podle vzhledu módy apod. Je dobré se zajímat o to jakou výchovu a zaměstnání jednotlivá plemena potřebují. Jak vychází např. s dětmi. A také při výběru konkrétního štěněte z vrhu je možné rozeznat např. jednotlivce odvážné se sklony k dominanci. Při výběru vám mohu pomoci přímo u chovatele, zároveň štěně vyšetřuji - jestli nemají nějaké zdravotní potíže.

Postavení v rodinné smečce

Psi potřebují mít lidskskou smečku jasně uspořádanou a řízenou pevnými pravidly. Už od vlků "ví" že pevný řád ve smečce je nutný. Je pro ně přirozené zaujmout nižší postavení, pokud je jim jasné, že má smečka svého "velitele". Který má nejen první přístup k potravě a dalším příjemnostem, musí ale také smečce zajistit bezpečí a potravu. Je tedy na nás lidech, abychom dokázali dát najevo, že velítelem jsme my, pokud to neděláme, porušujeme pravidla, a pes  převezme řád často nerad do svých tlapek. Převahu není vůbec potřeba demonstrovat silou. Stačí správné chování štěněte odměňovat potravou a hraním pozorností a dávat pozor, abychom neodměńovali chování nežádoucí. Začněte s tím už od prvních dní. Aby štěně vědělo, že páneček je nejdůležitějším tvorem, co zná. Že si má pánečka hlídat a poslouchat ho, a nesmí ho nikdy poranit. Páneček se štěněte může kdykoliv dotýkat a chytit ho. 

Habituace a socializace

Znamená navykání na běžné podněty z okolí ( auta, vlaky, vysavač, fén, sekačka na trávu...) Zvykejte štěně také na obojek, vodítko, hřeben, přepravku apod. Jako socializace se označuje navykání na soužití s dospělými, dětmi, dalšími psy. Seznamujte vaše štěně se zdravými a klidnými psy, kteří se štěňaty dobře vycházejí, aby získalo dobré zkušenosti. Dětem je důležité vysvětlit, že narozdíl od vás nesmí psa rušit při krmení, odpočinku na pelíšku ani mu brát hračky. Páneček by měl štěně zvykat nejen na hlazení, ale i na péči o srst, prohlížení očí, uší, zubů a tlapek. Pro psa je to projev dominantního chování a určitě se vám vyplatí když si na tyto činnosti štěně zvykne a bude je brát jako normální. I návštěvy u veterináře pak budou pro pejska mnohem méně nepříjemné.